Digital / Delta


MÄRKLIN DIGITAL ANTAA MAHDOLLISUUKSIA!

Mikä on digitaalijärjestelmä?

Digitaalijärjestelmä on mikroprosessoripohjainen pienoisrautatien ohjausjärjestelmä. Digitaalijärjestelmä koostuu keskusyksiköstä, jolla junia ajetaan tavallisen pienoisrautatiemuuntajan tapaan. Keskusyksikkö syöttää ohjaustiedot sekä samanaikaisesti vetureiden käyttövirran digitaalimuodossa raiteisiin. Vetureissa oleva vastaanotin tottelee juuri sille veturille annettuja ohjauskäskyjä ja näin veturi liikkuu. Lisäksi voidaan liittää keskusyksikköön lisä ajo-ohjainlaitteita, jolloin voidaan ohjate helpommin useita vetureita.

Mikä on Delta?

Delta on Digitaalijärjestelmän "pikkuveli". Delta keskusyksiköllä voi ohjata 4-5 veturia yhtäaikaisesti samalla radalla. Vetureissa on oltava Delta tai Digital -vastaanotin. Myöhemin kun rataa laajennetaan, voidaan Delta -keskusyksikkö (6604) hyödyntää digitaali systeemissä Boosterina. Näin voidaan kytkeä Digital järjestelmään kaksi muuntajaa, enemmän tehoa rataan.

Mitä hyötyä on digitaalijärjestelmästä?

Digitaalijärjestelmä toteuttaa jokaisen pienoisrautatieharrastajan unelman siitä, että eri veturit ja junat voisivat kulkea täysin toisistaan riippumatta. Lisäksi rataa rakennettaessa tarvittavat sähkökytkennät jäävät minimiin: tarvitaan vain kaksi johdinta keskusyksiköstä rataan!

Ilman digitaalijärjestelmää pienoisrautatiehen joudutaan tekemään eristettyjä raideosuuksia esim. veturivarikolle vetureiden seisottamista varten ja asemalle toisen junan pysäyttämistä varten toisen junan samanaikaisesti kulkiessa. Haluttaessa kahden tai useamman junan yhtäaikaista ajoa, jokaiselle junalle joudutaan varaamaan omat raiteensa. Tällöin esim. toinen juna kulkee sisäradalla ja toinen ulkoradalla. Ainoa keino ajaa samalla raiteella kahta junaa toisistaan riippumatta, on asentaa hankala, monimutkainen ilmajohdinjärjestelmä, jolloin toisen junan sähköveturi saa ajovirtansa ajojohtimista. Tällöinkin samalla raiteella enintään kahta junaa. Digitaalijärjestelmä ei vaadi mitään eristyksiä mihinkään raiteiden kohtaan. Koko rata voi olla samaa virtapiiriä ja kaikkia junia voi rajoituksetta ajaa, koska tahansa millä raiteilla tahansa.

Esimerkiksi: Asemalle tulee tavarajuna, ajaa sivuraiteelle ja pysähtyy. Dieselveturi irrotetaan junasta ja antaa tilaa sähköveturille, joka on tulossa veturivarikolta. Veturit kohtaavat sivuraiteen vaihteella, sähköveturi ajaa tavarajunaan kiinni ja dieselveturi siirtyy kiireellisesti varikolle, sillä juuri sille raiteelle on kohta tulossa henkilöjuna, joka pysähtyy asemalle tavarajunan viereen. Henkilöjunan saavuttua tulee järjestelyveturi, ottaa henkilöjunan perästä kiitotavaravaunun ja siirtää sen tavarajunan perään. Henkilöjuna lähtee asemalta ja hetken päästä tavarajunakin lähtee sen perään samalle raiteelle samalla kun järjestelyveturi lähtee veturivarikolle kahvitauolle... Kaikki tämä olisi erittäin hankala toteuttaa ilman digitaalijärjestelmää. Digitaalijärjestelmällä sen sijaan ei ole minkäälaisia rajoituksia edelläkuvattujen vaihtotöiden tekoon eikä mitään ylimääräisiä lisälaitteita tarvita.

MÄRKLIN DIGITAL

Märklin Digital H0 ohjaa digitaalisesti kaikkia märklinin digitaalisoituja laitteita:

- VETURIT, myös muiden valmistajien laahaimella varustetut DC-mallit

- VAIHTEET / OPASTIMET

- NOSTURIT

- KÄÄNTÖPÖYDÄT

- Lisäksi sähkömoottorit, lamput yms

Järjestelmä sallii yhteensä 80 veturin yhtäaikaisen ohjauksen sekä yhteensä 256 solenoidilaitetta (vaihteet, opastimet, vaunun irroittajat, ym) voidaan kytkeä yhtäaikaa järjestelmään. Valaistukset ja muut sähköiset laitteet saavat järjestelmästä tarvitsemansa virran ilman muita virtalähteitä.

Ohjauskomennot kulkevat jännitteenä kiskoissa ja ne vastaanotetaan omilla vastaanottimilla. Nämä vastaanottimet johtavat ohjaussignaalit haluttuihin kohteisiin, esim. vetureihin, vaihteisiin tai opastimiin. Digitaaliset ohjaussignaalit kulkevat radalla samalla kuin normaalikäyttöjännite kulkee.

Tarvittavat osat digitaalijärjestelmää varten

Digitaalijärjestelmän perusteena on muuntaja (transformer esim 6002 52 VA), keskusyksikkö / ohjauslaite 6021, ja vastaanotmet (decooder). Muuntaja antaa pienoisrautatie- järjestelmälle ja sen elektroniikalle niiden tarvitseman sähkövirran. Keskusyksikkö valvoo kaikkia ohjaussignaaleja ja siirtää tarvittavat tiedot radalla eteenpäin. Ohjauslaitteella ohjataan vetureita, vaihteita yms. Vastaanotin ottaa vastaan ohjaussignaalit ja toimii niiden mukaan.

Jotta voitaisiin ajaa digitaalisesti, tarvitaan ohjauslaite ja veturissa vastaanotin.

- yleisohjainlaite (control 80 tai 80 f): Ohjauslaite kytketään keskusyksikköön ja sallii ohjauksen jokaisen digitaalijärjestelmän veturiin.

- veturin vastaanotin on vetureihin sisäänrakennettu ja vapaasti koodattavissa, jotta ohjauskäskyt menisivät oikeaan veturiin.

- uudempi ohjausyksikkö (control unit 6021)

Vaihteiden ohjausta varten tarvitaan myös vaihteiden ohjauslaite (keyboard 6040) ja erityinen vastaanotin.(Decoder 6083)

- 16:sta vaihteen ohjain (keyboard 6040): Ohjain kytketään keskusyksikköön ja sallii suoran ohjauksen 16 vaihteeseen tai opastimeen vapaasti valittavassa ryhmässä.

- vaihteiden ja opastimien vastaanotin (decoder k 83 6083): Vastaanotin asennetaan pienoisrautatiejärjestelmään ja se tuottaa ohjaussingnaalit neljälle vaihteelle tai opastimelle, tai 8 kpl vaunun irroituskiskolle. Vastaanotin koodataan digitaalista ohjausta varten.

Vanhat märklin radat ja digitaali

Märklin Digitaali H0 on pääsääntöisesti käytettävissä tavanomaisissa märklin vaihtovirtajärjestelmissä. Tämän vuoksi voidaan digitaaliin siirtyä asteittain ja käyttää myös vanhaa ja digitaalijärjestelmää yhtäaikaa. Digitaalivetureita voidaan liikennöidä rajoituksetta kaikissa tavanomaisissa märklin järjestelmissä. Tavanomaiset veturit toimivat rajoitetusti digitaalijärjestelmässä (vain täyttä vauhtia, suuntaa ei voi vaihtaa). Vaihteita ja opastimia voidaan valinnaisesti käyttää digitaalisesti tai tavanomaisesti.

Digitaalijärjestelmän mahdollisuuksia

Digitaalijärjestelmän voi valinnaisesti tehdä uusilla digitaaliosilla tai jälkiasentaa saatavissa oleviin normaaleihin järjestelmiin. Rataosuudet voivat olla kokonaan tai osittain digitaaliohjattuja. Digitaalijärjestelmää voidaan kasvattaa asteittain läpi koko pienoisrautatiejärjestelmän. Sähkötehoa voidaan milloin tahansa lisätä. Tietokoneella ohjaaminen on myös mahdollista digitaalitekniikan avulla (Interface 6051)

Perus H0 radan digitalisointi

Perinteinen H0 järjestelmä voidaan vähäisellä muutoksella digitalisoida. Aluksi on virransyöttökiskoista poistettava häiriönpoistokondensaattorit, sillä ne haittaavat digitaalisen ohjausvirran kulkua sekä kuumentavat digitaali komponetteja. Keskusyksikön (6021) sekä muuntajan kytkemisen jälkeen on digitaaliohjaus valmis.

Digitaalikytkentä

Muuntajan (esim. 6002), keltainen liitin (L) sekä ruskea (O) kytketään keskusohjausyksikön (central control 6021 / tai 6020+60??) keltaiseen (L) ja toiseen ruskeaan (O) liittimeen. Keskusohjausyksikön punainen (B) sekä toinen ruskea (O) liitin kytketään virransyöttökiskoon. Häiriönpoistokondensaattori on poistettava. Keskusohjausyksikön (6021) oikealle puolelle voidaan liittää myös lisäohjausyksiköitä (control 80 / 80F tai IR control). Kun verkkojohto kytketään verkkoon pitää punaisen valodiodin keskusohjausyksikössä syttyä virransyötön merkkinä. Digitaaliohjauslaitteita liitettäessä tai poistettaessa täytyy virransyötön muuntajasta olla katkaistu (paras tapa on ottaa verkkojohto virtapistokkeesta pois).

Digitaalivetureiden ohjaus

Digitaalijunia ohjataan lähinnä keskusohjausyksiköllä (6021 tai control 80f -lisäohjaimella). Tätä varten vetureiden dekoodereissa (esim. 6080,6081,6090X,6603,66032) on keinukytkimillä annettu numero-osoite. Sallittu osoite on 01 - 80. Osoite näppäillään painamalla keskusohjausyksikössä (6021) nappia L (locomotive) sekä osoite esim 08 ja se on nähtävissä näppäilyn jälkeen keskusohjausyksikön ledinäytössä. Mikäli osoite on 00 tai yli 80 on valittu osoite virheellinen ja virheellinen osoite alkaa vilkkua ledinäytössä. Märklin digitaalivetureihin (sarja 3600 / 37000) on valmiiksi asetettu satunnainen numero-osoite, joka löytyy veturin käyttöohjeesta.

Digitaalivetureiden nopeudenohjaus tapahtuu kuten perinteisissä järjestelmissä (paitsi 50-60-luvun painonappimuuntajissa). Suunnanmuutos tehdään nopeussäädintä vasemmalle kääntämällä. Kun ryhdytään ohjaamaan seuraavaa veturia, säilyttää edellinen veturi nopeutensa. Tämän takia voidaan yhdellä ohjausyksiköllä hallita useita vetureita, mutta säätää vain viimeksi valittua.

Veturi, joka ei ole säädön kohteena, voidaan säätää toisella ohjausyksiköllä. Mikäli toisella ohjausyksiköllä yritetään valita sama veturi, kuin jossain toisessa ohjausyksikössä on, on tämä yritys mahdoton ja tällöin valittu numero alkaa vilkkua. Tämä valinta toimii vasta kun ensimmäisestä ohjausyksiköstä on valittu jokin muu veturi.

Digitaalivetureiden osoitteiden asettaminen

Jokaisen veturin osoitenumero asennetaan keinuvivuilla veturin vastaanottimeen (6080,6081,6090X,6603,66032). Veturin osoitenumero voidaan muuttaa milloin tahansa. Veturivastaanotin keinukytkimin on asennettu veturiin tai isoissa höyryvetureissa tenderiin. (Numero-osoitteet taulukko 1.)

Asennettavan osoitteen on oltava 01-80 välillä. Muut numeroinnit eivät ole mahdollisia. Uudelleennumeroitua veturia voidaan ohjata millä tahansa ohjausyksiköllä.

Digitaalivetureiden lisätoiminnat

Digitaalivetureiden veturivastaanottimeen on asennettu lisäksi kauko-ohjattava päälle/pois -toiminta (funktio), joita voidaan ohjata ohjausyksiköllä. Useimmissa digitaalivetureissa (sarja 3600/3700/39000) tämä kauko-ohjaus on asennettu ajosuunnasta riippuvaan veturin ajovalaistukseen. Märklin TELEX kytkimellä varustetuissa vetureissa voidaan TELEX kytkin kytkeä toimimaan kauko- ohjauksella. Lisätoiminta voidaan kytkeä päälle keskusohjausyksikön (6021) vihreällä näppäimellä (function), kun haluttuun veturiin on otettu yhteys. Lisätoiminta pysyy päällä, vaikka yhteys veturiin lopetettaisiin. Toinen näppäin (off) sammuttaa lisätoiminnan siitä veturista, johon yhteys on otettu.

Liikennöinnin keskeytys

Mikäli järjestelmää kohtaa oikosulku tai muu ylikuormitus, pysähtyvät kaikki veturit ja lisätoiminnot sammuvat. Jännitteen päälläoloa merkitsevä punainen valodiodi keskusyksikössä sammuu. Mikäli häiriö jää lyhytaikaiseksi alle 2 minuuttia), voidaan veturit saada alkuperäiseen liikkeeseensä painamalla vihreää näppäintä (go). Pidemmissä seisauksissa täytyy kaikki ajonopeudet asettaa uudelleen. Uusimmissa veturivastaanottimissa muistiaika jopa 2 tuntia.

Jatkuva valaistus

Digitaalijärjestelmän käyttöjännite on jatkuvasti kiskoilla saatavilla ja voidaan haluttaessa kytkeä valaisimiin. Vaunuissa, joissa on sisäänrakennettu sisä- tai päätyvalaistus, toimii valaistus ilman erillisiä kytkimiä ja riippumatta ajonopeudesta tasaisella kirkkaudella. Myös veturin valaistus palaa tasaisesti, kun lisätoiminto on kytkettynä tai kun valaistus on kiinteästi kytkettynä. On myös otettava huomioon, että valaistus saadaan suoraan kiskoista esim. kytkemällä lamppujen kaapelointi lähimpään liitäntäraideosaan.

Digitaaliveturit perinteisissä H0 radoissa

Digitaaliveturit, joissa on sisäänrakennettu vastaanotin (sarja 3600/3700) voidaan ilman muutoksia käyttää perinteisissä radoissa. 3600- sarjan vetureissa täytyy DIP -kytkimet asettaa kaikki OFF-asentoon, kun taas 3700 / 3900 sarjan veturit tunnistaa automaattiseti perinteisen järjestelmän. Digitaaliveturin toimintaan ei vaikuta siihen asennettu osoite-numero. Digitaaliveturi toimii tavanomaisen ajomuuntajan ohjauksessa kuten tavanomainen veturi. Pitkien taukojen jälkeen (yli 2 minuuttia vanhat mallit, uudet 2 tuntia) asettuu ajosuunta automaattisesti eteenpäin. Huom! Digitaalivetureiden lisätoiminta (valo, TELEX, Höyryvetureiden savutus)ei toimi tavanomaisella ajomuuntajalla.

Perinteiset veturit digitaalijärjestelmässä

Digitaalisessa järjestelmässä voidaan käyttää myös perinteisiä vetureita ilman vastaanotinta (sarjat 3000, 3100 ja 3300). Nämä veturit liikkuvat täydellä nopeudella, eikä niihin voida vaikuttaa digitaaliohjaimilla. Ajovirran ohjaus opastimien avulla on kuitenkin mahdollista. Täten voidaan perinteistä veturia esim. suljetuilla rataosilla hallita.

Yhdistetyt ohjaukset

Perinteistä H0-ohjausta voidaan käyttää rinnakkain digitaalisen ohjausjärjestelmän kanssa. Sen ansiosta voidaan suurempi järjestelmä digitalisoida myös vaiheittain. Perinteinen virta täytyy keskijohtoeristimillä eristää sekä johtaa erillisellä virtaliitoskiskolla rataan. Eristyspaikka tavanomaisen ja digitaalisen järjestelmän välillä ei saa veturin tai vaunun laahaimen kulkiessa paikan yli kytkeytyä toisiinsa. Kytkeytymisen estämiseksi eristyspaikkaan on asennettava erityinen keinueristin (Märklin n:ro 38555(M) / 38558(K) , jolloin laahain ei voi olla yhteydessä samaan aikaan molempiin ohjausjärjestelmiin. Sähkövetureiden ylävirranottimella voidaan valinnaisesti joko digitaalista tai perinteistä muuntajaa käyttämällä ohjailla vetureita. Suositus on että ylävirranotto tapahtuu perinteisellä muuntajalla (ei digitaalia). Edellä esitetyin rajoituksin voidaan liikennöidä vapaasti perinteiseltä järjestelmältä digitaaliselle järjestelmälle ja takaisin.

Märklin digital kulunvalvonnassa

Digitaalinen ohjaus vaihteille, opastimille, irroitusraiteille ja muille sähköisille laitteille radan yhteydessä tai myös haluttaessa erillisenä virtapiirinä. Keskusohjausyksikön (6021) vasemmalle puolelle tulee digitaalinen näppäinpöytä (keyboard) ja vastaanottimet (decoder k83 / k84), liitetään sopivaan paikkaan radassa esim. lähelle vaihteita

Näppäinpöydän (keyboard) asennus

Digitaalinen näppäinpöytä liitetään sivulla olevalla liittimellä keskusohjausyksikön vasemmalle puolelle. Näppäinpöydän vasemmalle puolelle voidaan liittää useampia näppäinpöytiä. 16 näppäinpöydän avulla voidaan käyttää 256 vaihdetta tai opastinta. Näppäinpöydän 16 näppäinparia muodostavat yhteisen ryhmän. Näppäinpöydät on tehtaalla asennettu ryhmäksi numero 1. Kaikki muut näppäinpöydät täytyy ryhmitellä uudelleen takaseinän keinuvivuilla. (Eri ryhmien keinuvipujen asennot on koottu taulukkoon 2). Yksittäiset numerot (1 -16) juoksevat joka ryhmässä näppäinpöydän vasemmasta ylälaidasta oikeaan alalaitaan.

Digitaalinen vastaanotin (Decoder k83 6083/ k84 6084)

Dekooderin (k83, k84) kytketään punaisesta (B) ja ruskeasta (0) liittimestä virransyöttökiskoon. Liitäntä voidaan myös tehdä suoraan keskusohjausyksikon punaiseen (B) ja ruskeaan (O) liittimeen. Solenoiditoimisten sähkölaitteiden digitaalivastaanotin (decoder k83) on rasiaan rakennettu ja voidaan kiinnittää järjestelmään haluttuun paikkaan. Sillä voidaan ohjata neljää vaihdetta tai opastinta tai kaksinkertaista määrää irroitusraiteita. Lisäksi jokainen vastaanotin täytyy numeroida ryhmittäin erikseen siinä olevalla keinuvivulla. Keinuvivusto on kahdeksan-vipuinennastainen ja se löytyy avaamalla vastaanottimen kuori. (Taulukossa 3 on sallitut vaihto- ehdot.). Valitun näppäinpöydän (ryhmä) ja valitun näppäinparin (numeron) voi kirjoittaa muistiin vastaanottimen kuoreen varattuun kirjoitusalustaan. Vaihde, opastin ja yleiskytkin liitetään siten, että keltainen virransyöttökaapeli ja siniset ohjauskaapelit (punainen ja vihreä) liitetään vastaanottimen vastaavaan punaiseen, vihreään ja keltaiseen liittimeen. Irroitusraideosien keltaiset kaapelit liitetään pareittain yhteen vastaanottimen ulostuloon. Jokainen ruskea (0) ja punainen (B) liitäntäjohto vastaanottimiin liitetään virransyöttökiskon tai suoraan vastaaviin keskusyksikön ulostuloihin. Seuraavat vastaanottimet voidaan kytkeä vapaisiin liitäntäulostuloihin 0 (ruskea) ja B (punainen).

Digitaaliset veturivastaanottimet

6080 Digitaalivastaanotin, 80 osoitetta (dip-kytkin), 1 kpl lisätoiminta -valmistus lopetettu
6081 Digitaalivastaanotin, DC- tasavirta. Hamo+ muiden valmistajien vetureille jossa laahain, 80 osoitetta, 1 kpl lisätoiminta -valmistus lopetettu
6090 Digitaalivastaanotin, sisältää "suurtehomoottorin" josta voi säätää mm; kiihtyvyyden, hidastuvuuden, huippunopeuden. 80 osoitetta, 1 kpl lisätoiminta -valmistus lopetettu
60902 Digitaalivastaanotin, sisältää "suurtehomoottorin" josta voi säätää mm; kiihtyvyyden, hidastuvuuden, huippunopeuden. 80 osoitetta, 4 kpl lisätoiminta
6603 Delta-modul veturi vastaanotin I -versio, 5 juotettavaa osoitetta, ei lisätoimintaa. -valmistus lopetettu
6603 Delta-modul veturi vastaanotin II -versio, 15 osoitetta, ei lisätoimintaa.
66032 Delta Modul, 80 osoitetta + lisätoiminto (esim telex)
Muut valmistajat:

Saksalainen Loksound sekä Uhlenbrock GmbH valmistaa myös veturivastaanottimia sekä AC että DC moottoreille. Vastaanottimet erittäin pienikokoisia. Control 80 / 80F avulla on säädettävissä; min. nopeus / max. nopeus, kiihtyvyys, hidastuvuus, käyttö digitaali tai perinteisessä järjestelmässä,sekä veturin osoite (ts. veturissa ei ole DIP-kytkintä!). 80 osoitetta + 1 kpl lisätoiminta.

Digitaaliset palvelut

Kun vastaanottimet ja näppäinpöydät on kytketty ja numeroitu, voidaan digitaalista kulunohjausta käyttää. Jokaisella numeroidulla näppäinparilla näppäinpöydässä on suora numeerisesti yksilöity yhteys magneettisesti toimiviin laitteisiin, kunhan näppäinpöydät on vain ryhmitelty oikein. Mikäli jonkin magneettisen laitteen toiminta ei vastaa näppäinpainalluksia, täytyy ao. laitteen siniset ohjauskaapelit vaihtaa vastaanottimen ulostuloissa. Näppäinten asento osoitetaan näppäinpöydässä olevilla valodiodeilla. Punaista näppäintä painettaessa valodiodi syttyy ja vihreää painettaessa sammuu. Valodiodien tilaosoitus säilyy myös pitkäaikaisen virtakatkon aikana.

Opastimet junien ohjauksessa

Opastin liitetään ajovirtaan digitaalijärjestelmissä kuten tavanomaisessa järjestelmässä. Muutettaessa perinteistä järjestelmää digitaaliseksi ei kytkentöjä tarvitse muuttaa. Opastimen virtakytkin katkaisee virransaannin opastimen eristysalueelta, eli työvirran ja myös ohjausvirran. Tämän vuoksi digitaaliveturi ei muista pidemmän (vanhat noin 2 minuuttia, uudet noin 2 tuntia) pysähdyksen jälkeen millä ajonopeudella sen pitäisi liikkua ja veturi täytyy vanhoissa malleissa tämän vuoksi käynnistää uudelleen.

Yksinkertaisen kytkennän avulla voidaan ohjausvirta kuitenkin päästää eristetyltä kiskoalueelta veturille myös pysähdyksen aikana, jolloin veturi muistaa ajonopeutensa tauon jälkeen. Tällöin täytyy opastimen punaisten ajovirtajohtojen välille laittaa vastus (1.5 kilo-ohmin, 1/4 W). Kaksi tällaista vastusta toimitetaan vastaanottimen mukana.

Vaihteiden ja opastimien ohjaukset

Kun järjestelmää ohjataan digitaalisesti, voidaan vaihteita tai opastimia ohjata perinteisesti ohjauspöydän (7072) tai kytkinraiteiden avulla. Magneettisten laitteiden käyttövoimana voidaan käyttää digitaalijärjestelmän muuntajaa. Tällöin magneettilaitteen keltainen johto kytketään keskijohtoliittimellä kiskoihin tai keskusyksikön punaiseen (B) napaan. Siniset johdot kytketään ohjauspöytään (7072) tai haluttuun kytkinraiteeseen. Ohjauspöydän (7072) ruskea sivuliitäntä kytketään digitaalimuuntajan ruskeaan liitäntään (0) tai keskusohjausyksikön vastaavaan. Tavanomainen ohjaus voi olla myös rinnakkain digitaalisen ohjauksen kanssa.

Vaihteita ja opastimia voidaan hallita sekä digitaalivastaanottimella, ohjauspöydällä (7072) että kytkinraiteella. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi käytettäessä digitaalijärjestelmää automaattisena kulunvarmistusjärjestelmänä.

Sähköiset tarvikkeet

Jatkuvaa virransyöttöä kiskoissa voidaan käyttää myös valaistukseen, tasoylikäytäviin ja muihin sähköisiin tarvikkeisiin. Valaistusta varten voidaan jännite ottaa esim. virransyöttökiskon ruskean (0) ja punaisen (B) johdon kautta. Ylimääräistä valovirtamuuntajaa ei normaalisti tarvita. Jos valaistus halutaan sytyttää, sammuttaa tai vuorotella eri lampuilla,voidaan yleiskytkintä (7245) käyttää tähän apuna. Yleiskytkin liitetään dekooderin liittimiin ja valaistusta hallitaan vastaavalla numerolla kuten vaihteita.

Digitaalijärjestelmän virransyöttö ja muuntaja

Useamman muuntajan digitaalijärjestelmässä on syytä käyttää vain samaa muuntajatyyppiä. Digitaalimuuntaja on erikoisvalmisteinen ja sen ulostulojännite ja muut turvallisuusnäkökohdat vastaavat niitä vaatimuksia, jota järjestelmän muut komponentit siltä vaativat. Muuntaja syöttää digitaalielektroniikan vaatiman virran sekä kaikkia järjestelmään liitettyjä sähkönkuluttajia. Muuntaja liitetään yksinkertaisesti keltaisen (L) ja ruskena (0) liittimen avulla vastaaviin liittimiin keskusohjausyksikköön (6021). Keskusohjausyksikkö jakaa virran edelleen muille ohjausyksiköille ja radalle ruskean (0) ja punaisen (B) liittimen kautta.

Järjestelmän virrantarve

Digitaalimuuntajan antama teho on 52 VA. Keskusohjausyksikkö vie n. 5 VA, joten käytettäväksi jää n. 47 VA. Tarvittava teho riippuu järjestelmään liitettyjen laitteiden määrästä. Järjestelmän tehontarvetta voidaan arvioida seuraavilla suuntaa antavilla arvoilla (virran kulutus toimintahetkellä):

- veturi (noin 10 VA), lamppu (noin 1 VA), magneettinen laite (noin 5 -10 VA) Digitaalinen ohjauslaite (keyboard, memory, ir control, yms.) vie n. 2 VA, Booster n. 5 VA. Yksi muuntaja pystyy siten hoitamaan vain pienen / keskisuuren digitaalijärjestelmän tehontarpeen. Mikäli muuntajaa ylikuormitetaan, se kytkeytyy irti ja punainen valodiodi sammuu. Kun kuormitus loppuu, nostaa muuntaja (control unit kytkee virran päälle/pois) automaattisesti jännitteen takaisin. Suuremmissa järjestelmissä, joissa tarvitaan enemmän tehoa, käytetään virranvahvistimia (booster), joita varten tarvitaan myös lisämuuntajia.

Esimerkki:

3 veturia liikkuu yhtä aikaa= 30 VA

4 valaistua vaunua (8 kpl hehkulamppuja) = n. 8 VA

1 Keyboard = 2 VA

16 kpl vaihteita / opastimia joissa hehkulamput = n. 16 VA

1 kpl vaihde /opastin aktivoituna n. 10 VA

Yhteensä = n. 65 VA joten järjestelmä vaatii 2 kpl 52 VA muuntajia!+ boosterin

Kulutusta voidaan jakaa myös kytkemällä esim valaisimet tai vaihteet omaan muuntajaan, ei siis suoraan digitaalijärjestelmään.

Märklin DELTA

Märklin DELTA järjestelmä on tehty pieniä ratoja varten. Sillä pystyy hoitamaan neljää veturia yhtäaikaa. DELTA pilot käsiajolaite 6605 mahdollistaa yhden lisäveturin käytön (osoitteeksi on asetettava "80"). Digitaalivetureissa eivät lisätoiminnot toimi. Delta moduulissa (6603) on yhteensä 15 kpl osoitteita, joista 4 kpl on ns. delta osoitteita + 11 kpl digitaaliosoitteita joita kaikkia voi käyttää Digitaali- systeemissä. Uusimmassa Delta moduulissa (66032) on 80-osoitetta , eli kaikki Digitaaliosoitteet. Vaihteiden, opastimien ohjaus ainoastaan perinteisesti ohjauspöytien (7072) yms. avulla.

LÄHDEAINEISTO:

68344E Märklin digital book in english
0308 Einstieg in Märklin digital 1994 (sama kuin edellä mutta saksankielinen)
65852 Märklin "Control unit book" (50 sivua englanniksi)
0716 Electrial manual H0, Märklin 1992
Digitaltåg, Rutger Friberg (Allt om hobby kirjasarjaa, ruotsiksi tai englanniksi)
Modellbahn digital fahren, Alba publikation (1990, saksaksi)
Modellbahn digital praxis, Alba publikation (1992, saksaksi)
Mika Aarnio omat kokemukset Delta / Digital systeemeistä
Lisätietoja myös:

Märklin Magazin, Märklin Telex, Märklin Insider, mika@aarnio.com sekä MCoF:n toimistosta. Emme vastaa mikäli tämän sivujen ohjeita noudatteen on tapahtunut vahinkoa kalustolle / laitteille.